โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง หน้าหลัก หน้าสพป.พะเยา เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
กชมล บัวนาค
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง


สมาชิกในเครือข่าย
สพป.พะเยา เขต 1

กมลวรรณ เหล็กแก้ว
โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา)
กัลยา จำรัส
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งหลวง
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 1
ที่อยู่   96 หมู่ 6 บ้านทุ่งหลวง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   96 หมู่ 6 บ้านทุ่งหลวง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

5 Terre
นางจิรพรรณ จำรัส
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 1สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1โรงเรียนบ้านโคกตก
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net