โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง หน้าหลัก หน้าสพป.พะเยา เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
กชมล บัวนาค
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ฑิฆัมพร วงศ์ประสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
ผุสดี คำมี
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งหลวง
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 1
ที่อยู่   96 หมู่ 6 บ้านทุ่งหลวง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   96 หมู่ 6 บ้านทุ่งหลวง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
5 Terre
นางจิรพรรณ จำรัส
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 1


สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหัวดงยาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านนาคอย
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net