โรงเรียนบ้านห้วยเคียน หน้าหลัก หน้าสพป.พะเยา เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดพะเยา...กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษร
ผุสดี คำมี
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยเคียน

อารีรัตน์ โพธาวัน
โรงเรียนบ้านปาง
วัฒนา สุวรรณรัตน์
โรงเรียนบ้านศาลา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยเคียน
สังกัด   สพป.พะเยา เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยเคียน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยเคียน
5 Terre
นางจิรพรรณ จำรัส
แอดมินเขต สพป.พะเยา เขต 1


สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดปากน้ำละแม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านบางวัน
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net