โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน หน้าหลัก หน้าสพป.น่าน เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
นภาพร บุตรา
แอดมินโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน

วันเพ็ญ ศิลป์ท้าว
โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
พรศิริ ธัญญะ
โรงเรียนบ้านพาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขุนน้ำน่าน
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 1 บ้านเวร ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 บ้านเวร ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน
5 Terre
มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2


สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net