โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา หน้าหลัก หน้าสพป.น่าน เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
ละมัย กระบิล
แอดมินโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา

สุขภัฐนรินทร์ กันจินะ
โรงเรียนบ้านกอกจูน
พิมพ์ลดา ตนะทิพย์
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านยอดดอยวัฒนา
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่10 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านยอดดอยวัฒนา หมู่10 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 19.0249215 , 101.0786099
5 Terre
มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2


สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหวาย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net