โรงเรียนธาราบรรพต หน้าหลัก หน้าสพป.น่าน เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
สาหร่าย สิงห์ธนะ
แอดมินโรงเรียนธาราบรรพต

ศิริพร นิจพิพัฒน์พงศ์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
ยงยุทธ จิตอารี
โรงเรียนบ้านเกวต

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ธาราบรรพต
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-อนุบาล2 ชั้นระถมศึกษาีที่ 1- ชั้นระถมศึกษาีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ที่ 3 ด.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนธาราบรรพต

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนธาราบรรพต
5 Terre
มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2


สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าพลู
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net