โรงเรียนไตรมิตรวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.น่าน เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
สาคร คำวงค์
แอดมินโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

จีรันดา ยากับ
โรงเรียนบ้านพร้าว
ดาวรินทร์ มั่งคั่ง
โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไตรมิตรวิทยา
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 3 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวันน่าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ,
5 Terre
มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2


สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net