โรงเรียนบ้านดอนแท่น หน้าหลัก หน้าสพป.น่าน เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
กัญจพัฒน์ ปัญญาสิทธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนแท่น

กมลพร จิณะเสน
โรงเรียนบ้านปางส้าน
วิไลวรรณ บุญเกษม
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนแท่น
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่    อ.ปัว จ.น่าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดอนแท่น

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดอนแท่น ,
5 Terre
มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2


สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net