โรงเรียนบ้านน้ำลาด หน้าหลัก หน้าสพป.น่าน เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
มุทิตา ขัติยา
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำลาด

พัชนี คงเลิศพานิช
โรงเรียนบ้านสบมาง
ทัดดาว แปงอุด
โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำลาด
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   บ้านน้ำลาด หมู่7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านน้ำลาด หมู่7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านน้ำลาด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านน้ำลาด ,
5 Terre
มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2


สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net