โรงเรียนบ้านน้ำลาด
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
.
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำลาด

โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ
โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านนาฝ่า
โรงเรียนสกาดพัฒนา
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำลาด
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   บ้านน้ำลาด หมู่7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านน้ำลาด หมู่7 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ