โรงเรียนบ้านห้วยท่าง หน้าหลัก หน้าสพป.น่าน เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดน่าน...แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห
ธนัชญา ทะนะวัน
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยท่าง

กฤษณา วงค์คม
โรงเรียนบ้านนาฝาง
สุมาลี หอมดอก
โรงเรียนบ้านปางหก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยท่าง
สังกัด   สพป.น่าน เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 6 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 5 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 55120
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยท่าง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยท่าง ,
5 Terre
มยุราพร อินไชย
แอดมินเขต สพป.น่าน เขต 2


สพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคลองสระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดนางบวช
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดตาล
สพป.ราชบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net