โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
.
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
โรงเรียนวัดสามจุ่น
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก
โรงเรียนวัดเสาธงทอง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าเสด็จ
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ที่อยู่   ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72230
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
23 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ