โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) หน้าหลัก หน้าสพป.แพร่ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดแพร่...หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
รุ่งทิพย์ ร่องพืช
แอดมินโรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

นิยม ตันจันตา
โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
จุฑารัตน์ สุกใส
โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
สังกัด   สพป.แพร่ เขต 1
ที่อยู่   ม.4 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
5 Terre
เบญญพร โกสินทร์
แอดมินเขต สพป.แพร่ เขต 1


สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านบางด้ง
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net