โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี หน้าหลัก หน้าสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสุพรรณบุรี...สุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำป
นิตยา ดอกกะถิน
แอดมินโรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

สุภัสจิรา วงษ์มาดิษฐ์
โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม
วีณา จงสืบสุข
โรงเรียนวัดวังกุ่ม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสุวรรณนาคี
สังกัด   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 1 ตำบลตลิ่งชัน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสุวรรณนาคี
5 Terre
อรุณพร กัลย์จารึก
แอดมินเขต สพป.สุพรรณบุรี เขต 1


สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านหม้อทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net