โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ

โรงเรียนบ้านสบสอย
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ)
โรงเรียนบ้านผามอน
โรงเรียนบ้านสบแพม
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   205 ม.9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ