โรงเรียนบ้านแกงหอม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแกงหอม

โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแกงหอม
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   64 หมู่ 7 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   64 หมู่ 7 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ