โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง

โรงเรียนบ้านนางิ้ว
โรงเรียนบ้านน้ำส่อม
โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ
โรงเรียนบ้านหัวปอน
โรงเรียนบ้านห้วยขาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   75 หมู่ 5 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลเมืองแปง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ