โรงเรียนบ้านสบแพม หน้าหลัก หน้าสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
กรรณชิต จันทร์ดี
แอดมินโรงเรียนบ้านสบแพม

สรารัตน์ หมั่นศึกษา
โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา
วิโรจน์ เต็มสุนทรวารี
โรงเรียนบ้านแม่ออ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสบแพม
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลชั้นปีทีี่ 1- ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
-1 คน
รวม 
2 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสบแพม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสบแพม
5 Terre
พิเชษฐ กันทาหอม
แอดมินเขต สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1


สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดไทร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net