โรงเรียนบ้านห้วยลึก หน้าหลัก หน้าสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
รวงทอง บางจั่น
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยลึก

สะอาด หลวงมั่ง
โรงเรียนบ้านย่านดู่
ฌานชินะ ญาณวุฒิ
โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยลึก
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   36 ม.5 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 17 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   36 ม.5 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยลึก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยลึก
5 Terre
จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2


สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านขอนแต้
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านดงสาร
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net