โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม หน้าหลัก หน้าสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
สังเวียน สุขจ่าง
แอดมินโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

วิไล พงศ์อนันต์ปัญญา
โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ
อรพิน ศรีวรวิทย์
โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
5 Terre
จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2


สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net