โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่กิ๊

โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ
โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่กิ๊
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   109 หมู่1 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   109 หมู่1 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ