โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแห้ง

โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3
โรงเรียนบ้านผามอน
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านป่าลาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแห้ง
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   เลขที่ 75 หมู่ 9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 9 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ