โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 หน้าหลัก หน้าสพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
สุพิชฌาย์ แปงกริยา
แอดมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

ชนิดา เบี้ยวน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
หนูเพียร สิมมา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่อยู่   133 ม.1 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   133 ม.1 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
5 Terre
จุฑามาส พงษ์โนรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2


สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านคกเว้า
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net