โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน...หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก

โรงเรียนบ้านแม่อูคอ
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน
โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้
โรงเรียนบ้านหมอแปง
โรงเรียนบ้านคาหาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก
สังกัด   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ