โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) หน้าหลัก หน้าสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
อนงค์ สิริคุณาลัย
แอดมินโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ศิริรัตน์ ปันต๊ะ
โรงเรียนวัดแม่เฉย
เปมาญา อัศวจีระ
โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)

5 Terre
พิศมัย สุขศรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvgโรงเรียนวัดเกาะแก้ว
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านบกปุย
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net