โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) หน้าหลัก หน้าสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
อนงค์ สิริคุณาลัย
แอดมินโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)

วิรัลพัชร ฉัตรเจริญชัยกุล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
วชรมน วงศ์พุ่ม
โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
5 Terre
พิศมัย สุขศรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
สพป.นครนายก

โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net