โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา หน้าหลัก หน้าสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุตรดิตถ์...เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
วชรมน วงศ์พุ่ม
แอดมินโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา

ชาญชัย ขำฉา
โรงเรียนบ้านแพะ
เสาวลักษณ์ ก้านพลู
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคุ้งตะเภา
สังกัด   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่อยู่   186 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา
5 Terre
พิศมัย สุขศรี
แอดมินเขต สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านปากยาง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองบอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net