โรงเรียนบ้านเฮี้ย
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านเฮี้ย

โรงเรียนบ้านแม่สุขใน
โรงเรียนบ้านแม่ม่า
โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ
โรงเรียนบ้านฮ่องลี่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเฮี้ย
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ