โรงเรียนชุมชนบ้านสา
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
อิสยา บุตรตา
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านสา

วิทวัส แก้วประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านแม่เบิน
นุชนารี ทามัน
โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
ถนอม โยมงาม
โรงเรียนบ้านแม่ตาใน
ปวีณา ทารักษ์
โรงเรียนบ้านเปียงใจ
รำไพ รัญจวน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านสา
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 3
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ