โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
แอดมินโรงเรียนอนุบาลสบปราบ

โรงเรียนบ้านบอม
โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
โรงเรียนบ้านปางอ้า
โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลสบปราบ
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   39 หมู่ที่ 14 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ