โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
แอดมินโรงเรียนกิ่วประชาวิทยา

โรงเรียนบ้านสามขา
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง
โรงเรียนแสลมวิทยา
โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กิ่วประชาวิทยา
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   223 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 0 งาน 300 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   223 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ