โรงเรียนบ้านหลวง หน้าหลัก หน้าสพป.ลำปาง เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
ศุภางค์ เวียงคำ
แอดมินโรงเรียนบ้านหลวง

สมาน คำปวน
โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ
พัชรินทร์ หลวงใหญ่
โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหลวง
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหลวง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหลวง ,
5 Terre
พรรณพัชร พรมเพ็ชร
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 2


สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าไม้
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดตาล
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคำบอน
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net