โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง
โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี
โรงเรียนบ้านแม่กัวะ
โรงเรียนบ้านนาโป่ง
โรงเรียนบ้านจอมปิง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสะเลียมหวาน
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   27 หมู่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   27 หมู่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ