โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน หน้าหลัก หน้าสพป.ลำปาง เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
พยงค์ทอง อภิวงศ์งาม
แอดมินโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ธิปัตย์ สาระมนต์
โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา
พรพรรรณ จันทร์แสนตอ
โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสะเลียมหวาน
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   27 หมู่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 0 งาน 14 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   27 หมู่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน
5 Terre
พรรณพัชร พรมเพ็ชร
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 2


สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดไผ่ขวาง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านบ่อเตย
สพป.สงขลา เขต 3

Powered By www.thaieducation.net