โรงเรียนปางกุ่มวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ลำปาง เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
อุมากร วิไลรัตน์
แอดมินโรงเรียนปางกุ่มวิทยา

อรสุรางค์ ติ๊บประจา
โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
วิริยา พยอม
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ปางกุ่มวิทยา
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   217 หมู่4 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ปางกุ่มวิทยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนปางกุ่มวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนปางกุ่มวิทยา ,
5 Terre
พรรณพัชร พรมเพ็ชร
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 2


สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านบางติบ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net