โรงเรียนบ้านเหล่ายาว หน้าหลัก หน้าสพป.ลำปาง เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
สายบัว ศวีระกุล
แอดมินโรงเรียนบ้านเหล่ายาว

วิไล ขัดผาบ
โรงเรียนบ้านท่าผา
อาภรณ์ ไชยวรรณ
โรงเรียนวัดนาแก้ว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหล่ายาว
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   191 หมู่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ,
5 Terre
พรรณพัชร พรมเพ็ชร
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 2


สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนบ้านทรายทอง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านยางขาคีม
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net