โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด หน้าหลัก หน้าสพป.ลำปาง เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
พัชรินทร์ หลวงใหญ่
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

นันทิวัลย์ พลับจีน
โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว
รัตนา สายต่างใจ
โรงเรียนบ้านท่าช้าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่กึ๊ด
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 2
ที่อยู่   119 หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
4 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด ,
5 Terre
พรรณพัชร พรมเพ็ชร
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 2


สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net