โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ลำปาง เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดลำปาง...ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก
ทรงกรด วงษ์มา
แอดมินโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา

พลพจน์ มูลฟอง
โรงเรียนสบป้าดวิทยา
กาญจน์ณภัส วรรณา
โรงเรียนบ้านบ่อห้อ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   แม่ฮ่างวิทยา
สังกัด   สพป.ลำปาง เขต 1
ที่อยู่   14/9 ม.4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   14/9 ม.4 ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง 52110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา ,
5 Terre
วันเพ็ญ เมฆบังวัน
แอดมินเขต สพป.ลำปาง เขต 1


สพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net