โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
จังหวัดลำพูน...พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย
.
แอดมินโรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)

โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง
โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านป่าจี้
โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สังกัด   สพป.ลำพูน เขต 2
ที่อยู่   154 หมู่9 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 3 งาน 164 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   154 หมู่9 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ