โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
จังหวัดยโสธร...เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
.
แอดมินโรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
โรงเรียนบ้านกุดโจด
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์
สังกัด   สพป.ยโสธร เขต 2
ที่อยู่   บ้านกุดคอก่าน​ หม่ที่3 ตำบลโคกสำราญ​ อำเภอเลิงนกทา​ จังหวัดยโสธร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 0 งาน 21 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล​ - มัธยมึกษาที่​ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดคอก่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ