โรงเรียนบ้านจอมมณี หน้าหลัก หน้าสพป.นครพนม เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
จุรีพร พิกุลศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านจอมมณี

มิณฑกาญจน์ แสนศรี
โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น
ศรัณย์รัชต์ ปพัฒน์ภักดี
โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจอมมณี
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   56 หมู่ 4 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านจอมมณี หมู่ 4 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านจอมมณี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านจอมมณี ,
5 Terre
ศิรินทิพย์ นึกได้
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 1


สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net