โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
แอดมินโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร
โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ศรีโพนทองวิทยา
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   231 หมู่ 2 บ้านจอมศรี ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
41 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   231 ม.2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
27 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ