โรงเรียนบ้านสร้างแป้น หน้าหลัก หน้าสพป.นครพนม เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
รุ่งทิพย์ แก้วมณีชัย
แอดมินโรงเรียนบ้านสร้างแป้น

อาภรณ์ ตะมิน
โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า
พีรพงษ์ การถาง
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสร้างแป้น
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   31 หมู่ 5 บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล ถึง ประถมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    31 หมู่ 5 บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสร้างแป้น ,
5 Terre
ศิรินทิพย์ นึกได้
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 1


สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)
สพป.ราชบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net