โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
.
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม)
โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา
โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ