โรงเรียนบ้านคำสว่าง หน้าหลัก หน้าสพป.นครพนม เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดนครพนม...พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
นภาภรณ์ มณีวรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านคำสว่าง

สราพร นิจนันท์
โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
จิรัชญา เบ้าเมือง
โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคำสว่าง
สังกัด   สพป.นครพนม เขต 1
ที่อยู่   บ้านคำสว่าง หมู่10 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
43 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคำสว่าง หมู่10 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
19 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
22 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคำสว่าง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคำสว่าง ,
5 Terre
ศิรินทิพย์ นึกได้
แอดมินเขต สพป.นครพนม เขต 1


สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนกะโดน
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net