โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
ภัทรภร รัตนวงศ์
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน

ลักขณา สายมายา
โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน)
อภิญญา พูลศิลป์
โรงเรียนบ้านสร้างแป้น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนเชียงยืน
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียน​บ้านดอนเชียงยืน​ หมู่​ 7 ต.โพนสูง​ อ.สว่างแดนดิน​ จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตั้งอยู่หมู่​ 7 ต.โพนสูง​ อ.สว่างแดนดิน​ จ.สกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน ,
5 Terre
วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านสะปัน
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนวัดแหลมทอง
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านโป่งตาสา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดสมัยคงคา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net