ไพรวรรย์ ผายเงิน
แอดมินโรงเรียนบ้านแพงใหญ่

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

5 Terre
จิราวรรณ มันสะเด
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว
5 Terre
กุหลาบ ทีสุกะ
โรงเรียนบ้านหนองผือ
5 Terre
พัฒนา แสนพงศ์
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
5 Terre
พิสมัย ทองประเสริฐ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
5 Terre
อวัสฎา นาโสก
โรงเรียนบ้านดงบัง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแพงใหญ่
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   233 หมู่ที่ 2 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านแพงใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแพงใหญ่

ภาพโรงเรียน

5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนบ้านแสนสุข
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านบกปุย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2Powered By www.thaieducation.net