โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
ลักขณา เหง้าละคร
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน


สมาชิกในเครือข่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

เนตระญา ปัญจันทร์สิงห์
โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน
จันดา ทอนฮามแก้ว
โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านกลางนาโน
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
25 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน

5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม