โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
ลักขณา เหง้าละคร
แอดมินโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน

มลิวรรณ เฮียงราช
โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น
ยุทธศักดิ์ จริตนัอม
โรงเรียนบ้านบะหว้า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนบ้านกลางนาโน
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
27 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านขัวก่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net