โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
พรสวรรค์ วิชัย
แอดมินโรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)

สุวภา ภูต้องใจ
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
กัญญา แสนศิริ
โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 2
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านยางงาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
5 Terre
วิไลวรรณ โง่นแน่น
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 2


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านซีเยาะ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net