เกศศักดาพร นิยมคุณ
แอดมินโรงเรียนบ้านนาฮี

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

5 Terre
กนกทิพย์ แสงวงค์
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
5 Terre
พรนิภา สกุลเดช
โรงเรียนบ้านกุดจาน
5 Terre
พัชรินทร์ บัวหอม
โรงเรียนบ้านดงอีด่อย
5 Terre
พรวิมล ปัตพี
โรงเรียนบ้านวังบง
5 Terre
สุปราณี บุญสินชัย
โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาฮี
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   107 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดเล็ก
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   70 หมู่ 8 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 63 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   70 หมู่ 8 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาฮี

ภาพโรงเรียน
5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก

โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองปาตอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net