จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี
เกศศักดาพร นิยมคุณ
แอดมินโรงเรียนบ้านนาฮี
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.สกลนคร เขต 3

5 Terre
วิภาพรรณ สุวรรณคำ
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
5 Terre
สลิตา เหลาสิทธิ์
โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาฮี
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   107 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดเล็ก
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   70 หมู่ 8 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 63 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   70 หมู่ 8 ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาฮี
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาฮี

5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านม่วง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3Powered By www.thaieducation.net