โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
ประจักษ์ การุญ
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม

เนจรินทร์ ธรรมคันที
โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี
พรวิมล ปัตพี
โรงเรียนบ้านวังบง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกก่องคูสะคาม
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   161 ม.4 บ.โคกก่อง ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 บ้านโคกก่อง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม ,
5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านบางด้ง
สพป.พังงา

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net