โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
อินทร์ธิราภรณ์ คำสะใบ
แอดมินโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง

มัลลิกา งาสิทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์
พัฒนา แสนพงศ์
โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอินทร์แปลง
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   65 หมู่ 8 ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-2 ป.1-6 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านอินทร์แปลง ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง
5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net