โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
นงนุช จันทร์นวล
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)

วิไล พันธุ์คุ้มเก่า
โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์
ประจักษ์ การุญ
โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   บ้านดอนแดง ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
38 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย -ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านดอนแดง ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดดอนตาล
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net