โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ หน้าหลัก หน้าสพป.สกลนคร เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดสกลนคร...หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒน
พัฒนา แสนพงศ์
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์

ทัศนีย์ ศรีมงค์
โรงเรียนบ้านจาร
อภินันทน์ กำทองดี
โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
สังกัด   สพป.สกลนคร เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 8 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ ,
5 Terre
ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
แอดมินเขต สพป.สกลนคร เขต 3


สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนฉันทนาวัณรถ
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net